Jesteś tutaj

"Pamiętnik z okresu dojrzewania" Gombrowicza – jako niebywale aktualny komentarz do sytuacji i nastrojów współczesnych społeczeństw

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
12.06.2019
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.00

"Pamiętnik z okresu dojrzewania" Gombrowicza – jako niebywale aktualny komentarz do sytuacji i nastrojów współczesnych społeczeństw

"Pamiętnik z okresu dojrzewania", czyli debiut literacki Witolda Gombrowicza odczytywany był przez badaczy na przestrzeni lat w różnych kontekstach teoretyczno- i historyczno-literackich oraz filozoficznych. Podczas wystąpienia prowadząca zaprezentuje spojrzenie na wczesnego Gombrowicza przez pryzmat jego zainteresowań nastrojami społecznymi, relacją jednostki do społeczeństwa; kategorii takich jak: przemoc, władza, lęk przed innością i wykluczenie. Tak ujęta optyka spojrzenia na Pamiętnik… pozwala z przerażającą trafnością skomentować procesy, które obserwujemy teraz w sytuacji społecznej, politycznej i medialnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Wystąpienie skupi się na bliższej analizie 4 pierwszych opowiadań, tj. Tancerz mecenasa Kraykowskiego, Zbrodnia z premedytacją, Krótki pamiętnik Jakuba Czarnieckiego oraz Biesiada u Hrabiny Kotłubaj.

Czas pisania Pamiętnika… zbiega się z momentem naszej historii, w którym widoczne były już napięcia i niepokoje poprzedzające wybuch II wojny światowej. Proponowane przeze mnie wystąpienie będzie rodzajem literackiego ostrzeżenia, abyśmy z rozumem i spokojem wyciągali naukę z lekcji historii. A groteskowo nieraz wykrzywiony świat Gombrowiczowskich opowiadań, niech na moment stanie się krzywym zwierciadłem naszych własnych lęków, niepokojów i uprzedzeń.

Marta Teresa Nowicka - absolwentka Filologii Polskiej oraz Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka na Filologicznym Studium Doktoranckim UG, Specjalista ds. Psychologii i Socjologii. Uczestniczka niemal 20 konferencji naukowych, licznych wystąpień popularyzujących naukę i kulturę oraz prowadząca setki warsztatów w kraju i za graniczą. Pracę doktorską poświęca zagadnieniom inności, lęku przed Innym, przemocy na tle kulturowym i społecznym na przykładzie wczesnej twórczości Witolda Gombrowicza. Od 2009 roku pracuje w Dziale Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, tworząc, pisząc i współorganizując lokalne i międzynarodowe projekty, prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W latach 2013-2017 pracowała także na Uniwersytecie Gdańskim przy Katedrze Sztuk Scenicznych, organizując zajęcia, zdobywając dofinansowania i pomagając w tworzeniu profilu nowatorskich studiów: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi.W roku 2016 ukończyła prestiżowe studia dla profesjonalnych menedżerów kultury: "EuropeanDiploma in Cultural Project Management”. Studia te posiadają akredytację komisji europejskiej i są skierowane do operatorów kulturalnych z całego świata. Od marca br. pełni funkcję Prezesa w mającej siedzibę w Brukseli sieci „Oracle”, zrzeszającej absolwentów i wykładowców studiów EDiCPM. W tej chwili sieć posiada niemal 500 członków w 49 krajach świata i nadal się rozwija. 

Data wydarzenia: 
12.06.2019
Godzina rozpoczęcia: 
17.00
Udostępnij: