Jesteś tutaj

Pomorska Nagroda Literacka - NOMINACJE

/
Data wydarzenia: 
24.10.2019
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

Pomorska Nagroda Literacka - NOMINACJE

Mamy zaszczyt poinformować, że Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej pracujące w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, Bożena Orczykowska, Elżbieta Pękała, dr hab. Katarzyna Szalewska oraz Władysław Zawistowski po zapoznaniu się z blisko 350 pozycjami wydanymi na Pomorzu lub przez pomorskich twórców w 2018 roku, na posiedzeniu w dniu 3 września 2019 ogłosiło nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

PNL_slajder_1.jpg

Nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018 w kategoriach:

Literacka Książka Roku:

  • Komeda: osobiste życie jazzu - MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA, Znak 2018
  • Latawiec z betonu - MONIKA MILEWSKA, WAM 2018
  • Noblista z Nowolipek : Józefa Rotblata wojna o pokój - MAREK GÓRLIKOWSKI, Znak 2018
  • Poste restante - WOJSŁAW BRYDAK, Rebis 2018
  • Zapiski na paczce papierosów - ANTONI PAWLAK, Wielka Litera 2018

Pomorska Książka Roku:

  • Budowanie nad Bałtykiem : studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi - MAŁGORZATA OMILANOWSKA, Fundacja Terytoria Książki 2018
  • Gdańskie ogrody - redakcja merytoryczna EWA BARYLEWSKA–SZYMAŃSKA, Muzeum Gdańska 2018
  • Walka obrazów: przedstawienie wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku - JACEK FRIEDRICH, Słowo / Obraz Terytoria 2018

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została ustanowiona Samorząd Województwa Pomorskiego w 2017 roku z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości i dwudziestolecia powołania samorządu wojewódzkiego. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny

Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie
z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe

Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania
w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Jury nagrody

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Jury – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego;

Bożena Orczykowska – zastępca dyrektora ds. merytorycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku,

Elżbieta Pękała – zastępca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku,
m.in. redaktor, organizator i promotor czytelnictwa;

dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. nadzw. UG – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, współredaktorka książek naukowych, autorka artykułów w tomach zbiorowych
i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami specjalnymi oraz związkami między literaturą i historią;

Władysław Zawistowski – dyrektor Departamentu Kultury Urzędy Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pisarz, poeta, dramaturg, radiowiec.

Pomorską Nagrodę Literacką we wszystkich trzech kategoriach stanowi statuetka „Wiatr od morza” oraz nagroda pieniężna.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu oraz gala wręczenia nagród odbędzie się 24 października 2019 o godz. 18.00 w Kościele Św. Jana w Gdańsku.

Fundatorem  Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Data wydarzenia: 
24.10.2019
Godzina rozpoczęcia: 
18:00
Udostępnij: