Jesteś tutaj

Wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku – śmiertelny cios w PRL

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
03.06.2019

Wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku – śmiertelny cios w PRL

Wystawa edukacyjna przedstawiająca wybory 4 czerwca 1989 roku w świetle materiałów prasowych tamtych dni. Prezentacja języka polityków ówczesnych partii politycznych, języka propagandy, ale także, mającego swe źródło w nastrojach społecznych, języka nadziei. Zgromadzone materiały to przede wszystkim oryginalne czasopisma i książki będące w zasobach Filii Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Wystawę można oglądać do 30 czerwca.

W węższym ujęciu propaganda oznacza działanie w sferze politycznej i definiowana jest przez eksponowanie jej metod i technik oddziaływania. W najnowszych polskich publikacjach, a także w powstałych o wiele wcześniej opracowaniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich, pisanych z pozycji krytyki kultury masowej, propaganda łączona jest przede wszystkim ze sterowaniem postawami i zachowaniami społeczeństwa przez środki masowego przekazu, którym to środkom przypisuje się fałszowanie rzeczywistości i przekształcanie ludzi w łatwo ulegające manipulacji masy.

Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć / Irena Kamińska-Szmaj W: Manipulacja w języku

Data wydarzenia: 
03.06.2019
Udostępnij: