Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
26.09.1947
Zm. Hugh Lofting (ur. 1886), amerykański pisarz i ilustrator, autor książek dla dzieci; (Doktor Dolittle i jego zwierzęta; Podróże doktora Dolittle).

26.09.1888
Ur. Thomas Stearns Eliot, angielski poeta, dramaturg, krytyk literacki, eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1948; (Ziemia jałowa; Mord w katedrze; Popielec; Wydrążeni ludzie); zm. 4.01.1965.

26.09.1978
Zm. Jan Parandowski (ur. 1895), polski prozaik i tłumacz (Mitologia; Wojna trojańska).

26.09.-7.10.1981
Odbyła się druga tura I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wybrane zostały krajowe władze Związku. Przewodniczącym Komisji Krajowej został Lech Wałęsa.

26.09.1991
Zm. Jerzy Afanasjew, poeta, prozaik, współzałożyciel teatru studenckiego Bim Bom w Gdańsku, kierownik artystyczny, reżyser i aktor teatru „Cyrku Rodziny Afanasjeff”; (Radosna twórczość; Szklarz wieczności; Poczta Afanasjewa; Miasto chleba : miniatury poetyckie); ur. 11.09.1932.

26.09.1858
Poświęcony został katolicki kościół pw. św. Jadwigi w Gdańsku Nowym Porcie.

26.09.2009
Zm. Zygmunt Chychła, gdańszczanin, bokser, pierwszy powojenny polski medalista olimpijski (Helsinki ’52), mistrz Europy (Mediolan ’51 i Warszawa ’53); siłą wcielony do Wehrmachtu, uciekł do II Korpusu Armii Polskiej gen. Władysława Andersa; od 2003 r. Honorowy Obywatel Gdańska; ur. 5.11.1926.

26.09.1887
Ur. Leon Miszewski, ksiądz katolicki, wybitny działacz Polonii gdańskiej w okresie międzywojennym, poseł do Volkstagu gdańskiego; (współaut. Tragiczna przyszłość Polonii gdańskiej); zm. 25.01.1930.
O Bibliotece

 
   
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH


1. Ze zbiorów specjalnych w Bibliotece korzystać może każdy użytkownik po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Ze zbiorów multimedialnych można korzystać wyłącznie na miejscu. Korzystanie z w/w zbiorów jest bezpłatne.

3. Wypożyczaniu na zewnątrz podlegają zbiory muzyczne na płytach CD oraz tzw. „książka mówiona” na kasetach magnetofonowych i płytach CD, a warunkiem wypożyczenia jest posiadanie karty czytelnika uzyskanej w wypożyczalni książek Biblioteki – w wyniku wypełnienia karty zapisu (zobowiązania czytelniczego).

4. Dopuszcza się możliwość jednorazowego wypożyczenia następujących zbiorów specjalnych, maksymalnie:

a) zbiory muzyczne - 3 tytuły
b) książka mówiona - 1 tytuł

5. Ustala się maksymalny czas wypożyczenia w/w pozycji:
a) zbiorów muzycznych - okres 1 tygodnia
b) książki mówionej - okres 2 tygodni

6. Za pozycje ze zbiorów książki mówionej, których wartość inwentarzowa tytułu przekracza 50 zł, pobierana jest kaucja w wysokości w/w wartości inwentarzowej.

7. Zwrot kaucji następuje w dniu zwrotu wypożyczonych pozycji.

8. Wyznaczony termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przedłużony - w przypadku braku zgłoszenia zapotrzebowania na daną pozycję. Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zwrotu materiałów przed wyznaczonym terminem.

9. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych płyt i kaset pobiera się karę umowną w wysokości 1 zł od każdej jednostki inwentarzowej (tytułu) za 1 dzień zwłoki. 

10. W przypadku niezwrócenia zbiorów specjalnych po upływie 1/2 roku kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia.

11. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone pozycje w stanie niepogorszonym. Szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów obciążają użytkownika.

12. Za zagubienie, bądź uszkodzenie jednej z płyt CD (lub kaset) dzieła wielopłytowego (wielokasetowego) pobiera się należność za całe dzieło (tytuł). Pozostałe płyty (kasety) stanowią nadal własność Biblioteki.

13. Wysokość odszkodowania ustalać będzie, w stosunku do każdego przypadku indywidualnie , kierownik Biblioteki - przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych danej pozycji.

14. Kierownik Biblioteki może przyjąć - w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję - inny tytuł książki mówionej, bądź zbiorów muzycznych, przydatnych w Bibliotece.

15. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu (w którejkolwiek z filii WiMBP w Gdańsku) może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze wszystkich wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik filii.

16. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika do Dyrektora WiMBP w Gdańsku.


Regulamin obowiązuje od 15.02.2007 r.

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1519389     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768