Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
20.06.1930
Ur. Magdalena Abakanowicz, rzeźbiarka, artystka tkaczka, malarka, twórczyni rzeźb z tkanin, tzw. abakany; wystawiała w najbardziej prestiżowych galeriach świata; (Figury; Głowy; Tłumy; Embriologia; Katharsis; Przestrzeń Smoka; Gry wojenne).

20.06.1819
Ur. Jacques Offenbach, francuski kompozytor pochodzenia niemieckiego, twórca operetki francuskiej; (Orfeusz w piekle; Piękna Helena; Życie paryskie; Wielka księżna Gerolstein; Opowieści Hoffmanna); zm. 5.10.1880.

20.06.1989
Zm. George Bidwell, pisarz urodzony w Anglii, tworzący od 1945 w Polsce; (Golibroda króla Hiszpanii; Pod piracką flagą; My z łaski Bożej król Anglii; Korsarz admirałem; Najcenniejszy klejnot); ur. 3.05.1905.

20.06.2008
Zm. Piotr Łazarkiewicz, polski reżyser, scenarzysta, producent, krytyk, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej; (filmy dokumentalne: Mantra; Kontrapunkt; Fala; Wielka woda; filmy fabularne: Kocham kino; W środku Europy; Odjazd; Pora na czarownice; serial tv: Samo niebo); ur. 13.03.1954.

20.06.1931
Ur. Urszula Kozioł, poetka, powieściopisarka, dramatopisarka; (W rytmie korzeni; Biało i duszno; Król malowany; Z poczekalni (wybór felietonów) oraz Osobnego sny i przypowieści; Trzy światy; Noli me tangere; Postoje słowa; Stany nieoczywistości; Supliki; Horrendum; Fuga 1955-2010).

20.06.1994
Zm. Jerzy Stankiewicz, prof. Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej; zaangażowany w odbudowę zabytków Gdańska ze zniszczeń wojennych, autor cennych prac z historii budownictwa, fortyfikacji i zabytków Gdańska; (współautor Gdańsk rozwój urbanistyczny i architektoniczny - oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-Gdynia; rozdz. poświęcone architekturze i urbanistyce w wielotomowej Historii Gdańska pod redakcją Edmunda Cieślaka); ur. 11.11.1923.

20.06.1910
Ur. Kazimierz Kubik, pedagog, historyk oświaty, współorganizator i prof. zw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, od 1970 Uniwersytetu Gdańskiego, działacz społeczny; (Polska szkoła prywatna w dawnym Gdańsku; Historia szkolnictwa morskiego w Polsce; Trzy wieki nauki gdańskiej); zm. 19.06.1986.

20.06.1912
W Gdańsku rozpoczął się I zjazd kaszubski; przybyło 50 delegatów z Kaszub i innych regionów Polski; pod zarzutem separatyzmu nie doszło do utworzenia Towarzystwa Młodokszubów.
O Bibliotece

 
   
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH


1. Ze zbiorów specjalnych w Bibliotece korzystać może każdy użytkownik po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Ze zbiorów multimedialnych można korzystać wyłącznie na miejscu. Korzystanie z w/w zbiorów jest bezpłatne.

3. Wypożyczaniu na zewnątrz podlegają zbiory muzyczne na płytach CD oraz tzw. „książka mówiona” na kasetach magnetofonowych i płytach CD, a warunkiem wypożyczenia jest posiadanie karty czytelnika uzyskanej w wypożyczalni książek Biblioteki – w wyniku wypełnienia karty zapisu (zobowiązania czytelniczego).

4. Dopuszcza się możliwość jednorazowego wypożyczenia następujących zbiorów specjalnych, maksymalnie:

a) zbiory muzyczne - 3 tytuły
b) książka mówiona - 1 tytuł

5. Ustala się maksymalny czas wypożyczenia w/w pozycji:
a) zbiorów muzycznych - okres 1 tygodnia
b) książki mówionej - okres 2 tygodni

6. Za pozycje ze zbiorów książki mówionej, których wartość inwentarzowa tytułu przekracza 50 zł, pobierana jest kaucja w wysokości w/w wartości inwentarzowej.

7. Zwrot kaucji następuje w dniu zwrotu wypożyczonych pozycji.

8. Wyznaczony termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przedłużony - w przypadku braku zgłoszenia zapotrzebowania na daną pozycję. Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zwrotu materiałów przed wyznaczonym terminem.

9. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych płyt i kaset pobiera się karę umowną w wysokości 1 zł od każdej jednostki inwentarzowej (tytułu) za 1 dzień zwłoki. 

10. W przypadku niezwrócenia zbiorów specjalnych po upływie 1/2 roku kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia.

11. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone pozycje w stanie niepogorszonym. Szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów obciążają użytkownika.

12. Za zagubienie, bądź uszkodzenie jednej z płyt CD (lub kaset) dzieła wielopłytowego (wielokasetowego) pobiera się należność za całe dzieło (tytuł). Pozostałe płyty (kasety) stanowią nadal własność Biblioteki.

13. Wysokość odszkodowania ustalać będzie, w stosunku do każdego przypadku indywidualnie , kierownik Biblioteki - przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych danej pozycji.

14. Kierownik Biblioteki może przyjąć - w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję - inny tytuł książki mówionej, bądź zbiorów muzycznych, przydatnych w Bibliotece.

15. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu (w którejkolwiek z filii WiMBP w Gdańsku) może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze wszystkich wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik filii.

16. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika do Dyrektora WiMBP w Gdańsku.


Regulamin obowiązuje od 15.02.2007 r.

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1530392     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768