Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
23.11.1916
Ur. Tadeusz Hołuj (zm. 1985), prozaik, poeta, dramatopisarz, publicysta (Wiersze z obozu; Królestwo bez ziemi; Drzewo rodzi owoc; Powrót).

23.11.1922
Ur. Maria Ginter, polska malarka i pisarka, tłumaczka, żołnierz AK, więzień Pawiaka, uczestniczka powstania warszawskiego, zawodowy kierowca ciężarówki; uprawiała narciarstwo, szybownictwo i jeździectwo, uczestniczyła w rajdach i wyścigach samochodowych, zdobywczyni pierwszych miejsc w 5 ogólnopolskich zawodach hippicznych, brązowa medalistka Mistrzostw Polski w tenisie w 1949 r.; (obrazy: Konie w deszczu; cykl Wszechświat; Centaur; książki: Life in Both Hands; Galopem na przełaj; Z wiatrem pod wiatr; Ali baba i jego pieskie życie; Po rosie, po grudzie; Pół wieku wspomnień); zm. 26.08.2011.

23.11.1927
Zm. Stanisław Przybyszewski, dramaturg i powieściopisarz, eseista, inicjator otwarcia w Gdańsku polskiego gimnazjum oraz utworzenia „Naszego Domu”; (Confiteor; poematy prozą: Totenmesse; De profundis; Nad morzem; Androgyne; powieści: Homo sapiens; Dzieci Szatana; Synowie ziemi; Krzyk; dramaty: Złote runo; Śnieg ; pamiętniki: Moi współcześni); ur. 07.05.1868.

23.11.1933
Ur. Krzysztof Penderecki, polski dyrygent i kompozytor; (Tren – Ofiarom Hiroszimy; Pasja wg św. Łukasza; Jutrznia; Magnificat; Diabły z Loudun; Raj utracony).

23.11.1924
Ur. Aleksander Małachowski, publicysta, działacz polityczny; żołnierz AK, więziony przez NKWD; po wojnie prezes Klubu Krzywego Koła, od 1980 związany z "Solidarnością", współzałożyciel Unii Pracy, poseł na Sejm, wicemarszałek; współpracownik Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, czasopism społeczno-kulturalnych; zm. 26.01.2004.

23.11.1885
Rozpoczął się proces działaczy Wielkiego Proletariatu; zakończył się 20.12; Ludwik Waryński został skazany na 16 lat katorgi.

23.11.1970
Zm. Alf Prøysen, norweski pisarz, kompozytor, autor nowel, ballad i piosenek, światową sławę przyniósł mu cykl książek dla dzieci o maleńkiej pani Flakonik; ur. 23.07.1914.

23.11.1976
Zm. André Malraux, francuski pisarz i polityk, archeolog i orientalista; (Zdobywcy; Droga królewska; Dola człowiecza; Czasy pogardy; Czasy nadziei; Przemiana bogów; Głowa z obsydianu; Antypamiętniki; Przemijanie a literatura); ur. 03.11.1901.

23.11.1908
Ur. Konrad Jażdżewski, prof. zw., archeolog, badacz pradziejów Polski i Słowiańszczyzny; w l. 1948–1954 kierował wykopaliskami na Starym Mieście w Gdańsku; (Atlas do pradziejów Słowian; Pradzieje Europy Środkowej); zm. 21.04.1985.

23.11.1963
Zm. Zofia Rajczykowska-Wiśniewska, polska pisarka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży; (Adiutanci i generał; Pani na Bałtyku); ur. 02.09.1916.

23.11.1915
Zm. Johannes Trojan, niemiecki pisarz i dziennikarz urodzony w Gdańsku; (Das Wustrower Königsschießen; Zwei Monat Festung; Berliner Bilder; Aus Wald und Heide; Aus Natur und Haus; Aus dem Reich der Flora; Erinnerungen; Fahrten und Wanderungen); ur. 14.08.1837.

23.11.1932
Ur. Hanna Domańska-Lifsches, historyk sztuki, konserwator zabytków, od 1946 r. związana z Sopotem; (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; Żydzi znad Gdańskiej Zatoki; Gdański Zakon Synów Przymierza : dzieje żydowskiego wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie : lata 1899–1938; Opowieści sopockich kamienic; „Eugenia pod Ukoronowanym Lwem” : dzieje wolnomularzy Gdańska i Sopotu XVIII-XXI; Magiczny Sopot; Tajemniczy Sopot; Sopockie rozmaitości); zm. 10.09.2009.
O Bibliotece

 
   
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH


1. Ze zbiorów specjalnych w Bibliotece korzystać może każdy użytkownik po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Ze zbiorów multimedialnych można korzystać wyłącznie na miejscu. Korzystanie z w/w zbiorów jest bezpłatne.

3. Wypożyczaniu na zewnątrz podlegają zbiory muzyczne na płytach CD oraz tzw. „książka mówiona” na kasetach magnetofonowych i płytach CD, a warunkiem wypożyczenia jest posiadanie karty czytelnika uzyskanej w wypożyczalni książek Biblioteki – w wyniku wypełnienia karty zapisu (zobowiązania czytelniczego).

4. Dopuszcza się możliwość jednorazowego wypożyczenia następujących zbiorów specjalnych, maksymalnie:

a) zbiory muzyczne - 3 tytuły
b) książka mówiona - 1 tytuł

5. Ustala się maksymalny czas wypożyczenia w/w pozycji:
a) zbiorów muzycznych - okres 1 tygodnia
b) książki mówionej - okres 2 tygodni

6. Za pozycje ze zbiorów książki mówionej, których wartość inwentarzowa tytułu przekracza 50 zł, pobierana jest kaucja w wysokości w/w wartości inwentarzowej.

7. Zwrot kaucji następuje w dniu zwrotu wypożyczonych pozycji.

8. Wyznaczony termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przedłużony - w przypadku braku zgłoszenia zapotrzebowania na daną pozycję. Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zwrotu materiałów przed wyznaczonym terminem.

9. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych płyt i kaset pobiera się karę umowną w wysokości 1 zł od każdej jednostki inwentarzowej (tytułu) za 1 dzień zwłoki. 

10. W przypadku niezwrócenia zbiorów specjalnych po upływie 1/2 roku kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia.

11. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone pozycje w stanie niepogorszonym. Szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów obciążają użytkownika.

12. Za zagubienie, bądź uszkodzenie jednej z płyt CD (lub kaset) dzieła wielopłytowego (wielokasetowego) pobiera się należność za całe dzieło (tytuł). Pozostałe płyty (kasety) stanowią nadal własność Biblioteki.

13. Wysokość odszkodowania ustalać będzie, w stosunku do każdego przypadku indywidualnie , kierownik Biblioteki - przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych danej pozycji.

14. Kierownik Biblioteki może przyjąć - w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję - inny tytuł książki mówionej, bądź zbiorów muzycznych, przydatnych w Bibliotece.

15. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu (w którejkolwiek z filii WiMBP w Gdańsku) może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze wszystkich wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik filii.

16. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika do Dyrektora WiMBP w Gdańsku.


Regulamin obowiązuje od 15.02.2007 r.

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1520983     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768