Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
22.02.1810
Ur. Fryderyk Chopin, najsłynniejszy polski kompozytor i pianista; zm. 17.10.1849. Niektóre źródła podają datę urodzin 1.03.

22.02.2000
Zm. Halina Auderska, powieściopisarka, dramatopisarka, autorka słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf; (Ścieżka przez pole; Ptasi gościniec; Babie lato); ur. 3.07.1904.

22.02.1857
Ur. Robert Baden-Powell (zm. 1941), gen. brytyjski, organizator chłopięcych oddziałów pomocniczych podczas wojny burskiej, a następnie drużyn skautów w Wielkiej Brytanii. 9.08.1907 r. zakończył się obóz na wyspie Browse’a; wydarzenie to uważane jest za początek skautingu.

22.02.1987
Zm. Andy Warhol, właśc. Andrew Warhola, amerykański plastyk, twórca pop-art, grafik, malarz i reż. filmowy; (Marylin Monroe; Liz Taylor; Butelki Coca-Coli; Puszki zupy pomidorowej Campbell’s); ur. 06.08.1927.

22.02.1992
Zm. Tadeusz Łomnicki, polski aktor i reżyser, prof. i rektor PWST w Warszawie (1971-1981), autor dramatów i esejów; (role filmowe m.in.: w Panu Wołodyjowskim i Potopie J. Hoffmana; Piątce z ulicy Barskiej; Pierwszym dniu wolności A. Forda; Pokoleniu; Niewinnych czarodziejach i Człowieku z marmuru A. Wajdy; Opowieści o „Dziadach” Adama Mickiewicza : Lawa T. Konwickiego; dramat Noe i jego menażeria; zbiór wspomnień i esejów Spotkania teatralne); ur.18.07.1927.

22.02.1848
Wybuchła tzw. rewolucja lutowa (22–24.02) we Francji, w wyniku której powstała II Republika. Wydarzenia we Francji uważane są za początek Wiosny Ludów w Europie.

22.02.1983
Zm. Mieczysław Jastrun, polski poeta, prozaik, eseista i tłumacz; (Rzecz ludzka; Fuga temporum; Z innego świata światło; Mickiewicz; Poeta i dworzanin : rzecz o Janie Kochanowskim; Dzienniki i wspomnienia; Smuga światła; Wizerunki : szkice literackie; Między słowem a milczeniem; Piękna choroba); ur. 29.10.1903.

22.02.1988
Zm. Stefan Majchrowski, polski prozaik, autor słuchowisk i adaptacji radiowych; (opowieści biograficzne: Pan Sienkiewicz; Pan Fredro; Dickens; O Julianie Niemcewiczu; Wincenty Pol; Opowieść o Józefie Wybickim; Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego; powieści: Kopia i warkocze; Jezioro czarownic; Taniec nad jeziorem) ; ur. 13.03.1908.

22.02.1932
Ur. Anka Kowalska, poetka, powieściopisarka i dziennikarka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL; (poezje: Credo najmniejsze; Wiersze z obozu internowanych; Racja stanu; powieść: Pestka); zm. 29.06.2008.

22.02.1805
Ur. Robert Reinick, poeta i malarz, do 1825 mieszkał w Gdańsku; muzykę do jego utworów skomponowali m.in. F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms; zm. 7.02.1852.

22.02.1788
Ur. Arthur Schopenhauer, filozof; urodził się i spędził pierwszych 5 lat życia w Gdańsku; (Świat jako wola i przedstawienie; O wolności woli ludzkiej; O podstawie moralności); zm. 20.09.1860.

22.02.2007
Zm. Andrzej Balicki (ur. 1944), prof. dr hab., kierownik Katedry Statystyki UG, nauczyciel akademicki, współtwórca i pierwszy rektor (w l. 1999–2002) Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.
O Bibliotece

 
   
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH


1. Ze zbiorów specjalnych w Bibliotece korzystać może każdy użytkownik po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Ze zbiorów multimedialnych można korzystać wyłącznie na miejscu. Korzystanie z w/w zbiorów jest bezpłatne.

3. Wypożyczaniu na zewnątrz podlegają zbiory muzyczne na płytach CD oraz tzw. „książka mówiona” na kasetach magnetofonowych i płytach CD, a warunkiem wypożyczenia jest posiadanie karty czytelnika uzyskanej w wypożyczalni książek Biblioteki – w wyniku wypełnienia karty zapisu (zobowiązania czytelniczego).

4. Dopuszcza się możliwość jednorazowego wypożyczenia następujących zbiorów specjalnych, maksymalnie:

a) zbiory muzyczne - 3 tytuły
b) książka mówiona - 1 tytuł

5. Ustala się maksymalny czas wypożyczenia w/w pozycji:
a) zbiorów muzycznych - okres 1 tygodnia
b) książki mówionej - okres 2 tygodni

6. Za pozycje ze zbiorów książki mówionej, których wartość inwentarzowa tytułu przekracza 50 zł, pobierana jest kaucja w wysokości w/w wartości inwentarzowej.

7. Zwrot kaucji następuje w dniu zwrotu wypożyczonych pozycji.

8. Wyznaczony termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przedłużony - w przypadku braku zgłoszenia zapotrzebowania na daną pozycję. Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zwrotu materiałów przed wyznaczonym terminem.

9. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych płyt i kaset pobiera się karę umowną w wysokości 1 zł od każdej jednostki inwentarzowej (tytułu) za 1 dzień zwłoki. 

10. W przypadku niezwrócenia zbiorów specjalnych po upływie 1/2 roku kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia.

11. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone pozycje w stanie niepogorszonym. Szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów obciążają użytkownika.

12. Za zagubienie, bądź uszkodzenie jednej z płyt CD (lub kaset) dzieła wielopłytowego (wielokasetowego) pobiera się należność za całe dzieło (tytuł). Pozostałe płyty (kasety) stanowią nadal własność Biblioteki.

13. Wysokość odszkodowania ustalać będzie, w stosunku do każdego przypadku indywidualnie , kierownik Biblioteki - przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych danej pozycji.

14. Kierownik Biblioteki może przyjąć - w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję - inny tytuł książki mówionej, bądź zbiorów muzycznych, przydatnych w Bibliotece.

15. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu (w którejkolwiek z filii WiMBP w Gdańsku) może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze wszystkich wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik filii.

16. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika do Dyrektora WiMBP w Gdańsku.


Regulamin obowiązuje od 15.02.2007 r.

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1523470     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768