Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
26.09.1947
Zm. Hugh Lofting (ur. 1886), amerykański pisarz i ilustrator, autor książek dla dzieci; (Doktor Dolittle i jego zwierzęta; Podróże doktora Dolittle).

26.09.1888
Ur. Thomas Stearns Eliot, angielski poeta, dramaturg, krytyk literacki, eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1948; (Ziemia jałowa; Mord w katedrze; Popielec; Wydrążeni ludzie); zm. 4.01.1965.

26.09.1978
Zm. Jan Parandowski (ur. 1895), polski prozaik i tłumacz (Mitologia; Wojna trojańska).

26.09.-7.10.1981
Odbyła się druga tura I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wybrane zostały krajowe władze Związku. Przewodniczącym Komisji Krajowej został Lech Wałęsa.

26.09.1991
Zm. Jerzy Afanasjew, poeta, prozaik, współzałożyciel teatru studenckiego Bim Bom w Gdańsku, kierownik artystyczny, reżyser i aktor teatru „Cyrku Rodziny Afanasjeff”; (Radosna twórczość; Szklarz wieczności; Poczta Afanasjewa; Miasto chleba : miniatury poetyckie); ur. 11.09.1932.

26.09.1858
Poświęcony został katolicki kościół pw. św. Jadwigi w Gdańsku Nowym Porcie.

26.09.2009
Zm. Zygmunt Chychła, gdańszczanin, bokser, pierwszy powojenny polski medalista olimpijski (Helsinki ’52), mistrz Europy (Mediolan ’51 i Warszawa ’53); siłą wcielony do Wehrmachtu, uciekł do II Korpusu Armii Polskiej gen. Władysława Andersa; od 2003 r. Honorowy Obywatel Gdańska; ur. 5.11.1926.

26.09.1887
Ur. Leon Miszewski, ksiądz katolicki, wybitny działacz Polonii gdańskiej w okresie międzywojennym, poseł do Volkstagu gdańskiego; (współaut. Tragiczna przyszłość Polonii gdańskiej); zm. 25.01.1930.
O Bibliotece

 
   
Informacja o naborze na szkolenia w ramach projektu Biblioteka+

Informacja o naborze  na szkolenia w ramach projektu Biblioteka+

 

 

Rozpoczynamy nabór bibliotekarzy na cykl szkoleń w ramach projektu MKiDN Biblioteka+.

W szkoleniach mogą uczestniczyć bibliotekarze z bibliotek  gminnych, miejsko-gminnych oraz z miast liczących do 15 tys. mieszkańców.  Projekt będzie kontynuowany  do roku 2012.  Każdego roku na szkolenia przyjmujemy ok. 1/3 uprawnionych osób.

 

Z każdej biblioteki uprawnionej do udziału w projekcie  zapraszamy na szkolenia  jedną osobę oraz po jednej osobie z każdej filii. Maksymalnie z każdej biblioteki w szkoleniach może  uczestniczyć 5 osób.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg i całodzienne  wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych.

 

Grupy szkoleniowe będą liczyć do 20 osób, w przypadku szkoleń informatycznych 10. Trenerami będą pracownicy wyższych uczelni, trenerzy z firm szkoleniowych, pracownicy WiMBP.

 

Szkolenia będą się odbywały w ośrodkach konferencyjnych na terenie województwa pomorskiego, informatyczne w Gdańsku.  Przewidujemy 2 zjazdy trzydniowe, 2 dwudniowe.

Jeśli biblioteka weźmie udział w szkoleniach, do bibliotekarzy dołączyć może pracownik Urzędu Gminy, wybierając 1 moduł szkolenia np. z zakresu rozwoju osobistych kompetencji.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 26. 10. 2009 roku.  Liczy się kolejność zgłoszenia gdyż liczba osób, które możemy  przeszkolić w 2010 roku jest ograniczona.

Druk zgłoszenia znajduje się  w załączniku jak  również  opis cyklów szkoleniowych ( do wyboru) oraz Regulamin.

 

 Prosimy odsyłać karty zgłoszeń, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem,  zarówno drogą mailową jak i w wersji papierowej pocztą lub fax-em (ze względu na podpis na papierowej formie zgłoszenia).

 

W załączniku znajdują się  proponowane cykle szkoleń, ujęte w 2 pakiety. Prosimy wybrać jeden z nich. W obrębie każdego pakietu są 2 opcje komputerowe. Proszę podkreślić wybraną opcję . Zagadnienia w pakietach ułożone  zostały z myślą o tym, że jeden z nich będzie bardziej odpowiedni dla osoby zarządzającej biblioteką, drugi dla pracownika, jednak  nie trzeba przestrzegać takiego podziału przy wyborze pakietu.

 

Szkolenia rozpoczną się w lutym 2010 roku, pierwsza edycja szkoleń zakończy się w połowie czerwca, następna rozpocznie w połowie września i zakończy w listopadzie 2010 roku.

 

dim@wbpg.org.pl

im@wbpg.org.pl

 

fax 0 58 301 38 18

 

 

 

                  Regulamin szkoleń  w ramach projektu Biblioteka+

 

 

 1. W szkoleniach mogą brać udział bibliotekarze z bibliotek  gminnych, miejsko-gminnych i z miast liczących do 15 tys. mieszkańców.
 2. Biblioteki, które nie są zorganizowane w formie instytucji kultury nie są uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach (biblioteka połączona z Ośrodkiem Kultury, który jest zorganizowany w formie instytucji kultury, może brać udział w projekcie).
 3. Z każdej biblioteki udział w szkoleniach może brać 1 osoba z biblioteki głównej i po jednej osobie z każdej filii, jednak maksymalnie 5 osób.
 4.  W szkoleniach może wziąć udział   także jeden przedstawiciel samorządu, pod warunkiem jednak, że do szkoleń zgłosiła się biblioteka z danej gminy. Przedstawiciel samorządu wybiera sobie jeden z proponowanych modułów.
 5. W przypadku bibliotek połączonych z GOK, pracownicy ośrodków kultury nie są objęci grantem, a wyłącznie bibliotekarze.
 6. Cykl szkoleń trwa 10 dni, każdy uczestnik musi przejść pełen cykl szkoleniowy.
 7. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy otrzymują certyfikat.
 8. W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnik może otrzymać certyfikat, pod warunkiem,  że nieobecność ta nie przekroczy 20 %  czasu trwania  cyklu szkoleń, czyli 2 dni. W takim przypadku osoba szkoląca się może  otrzymać do przygotowania zadanie domowe.
 9. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z udziału w szkoleniach, należy taki fakt zgłosić 30 dni przed rozpoczęciem 1 dnia szkoleń.
 10. Po każdym module przeprowadzona zostanie ewaluacja ( anonimowa ankieta)
 11. Zapewniamy wszystkim osobom przyjętym do projektu szkoleniowego bezpłatne materiały szkoleniowe, noclegi i całodzienne wyżywienie.
 12. Zwrot kosztów dojazdu będzie się odbywał na podstawie faktury, którą biblioteka biorąca udział w szkoleniach obciąży WiMBP  po zakończeniu cyklu szkolenia. Kwota, którą biblioteka może uzyskać tytułem zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia  musi być zgodna z kosztami dojazdu środkami komunikacji publicznej.

CYKLE SZKOLENIOWE DLA BIBLIOTEKARZY W RAMACH PROGRAMU „BIBLIOTEKA+”

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA CYKL SZKOLENIOWY DLA BIBLIOTEKARZY W RAMACH PROGRAMU „BIBLIOTEKA+”

 

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1519389     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768