Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
23.11.1916
Ur. Tadeusz Hołuj (zm. 1985), prozaik, poeta, dramatopisarz, publicysta (Wiersze z obozu; Królestwo bez ziemi; Drzewo rodzi owoc; Powrót).

23.11.1922
Ur. Maria Ginter, polska malarka i pisarka, tłumaczka, żołnierz AK, więzień Pawiaka, uczestniczka powstania warszawskiego, zawodowy kierowca ciężarówki; uprawiała narciarstwo, szybownictwo i jeździectwo, uczestniczyła w rajdach i wyścigach samochodowych, zdobywczyni pierwszych miejsc w 5 ogólnopolskich zawodach hippicznych, brązowa medalistka Mistrzostw Polski w tenisie w 1949 r.; (obrazy: Konie w deszczu; cykl Wszechświat; Centaur; książki: Life in Both Hands; Galopem na przełaj; Z wiatrem pod wiatr; Ali baba i jego pieskie życie; Po rosie, po grudzie; Pół wieku wspomnień); zm. 26.08.2011.

23.11.1927
Zm. Stanisław Przybyszewski, dramaturg i powieściopisarz, eseista, inicjator otwarcia w Gdańsku polskiego gimnazjum oraz utworzenia „Naszego Domu”; (Confiteor; poematy prozą: Totenmesse; De profundis; Nad morzem; Androgyne; powieści: Homo sapiens; Dzieci Szatana; Synowie ziemi; Krzyk; dramaty: Złote runo; Śnieg ; pamiętniki: Moi współcześni); ur. 07.05.1868.

23.11.1933
Ur. Krzysztof Penderecki, polski dyrygent i kompozytor; (Tren – Ofiarom Hiroszimy; Pasja wg św. Łukasza; Jutrznia; Magnificat; Diabły z Loudun; Raj utracony).

23.11.1924
Ur. Aleksander Małachowski, publicysta, działacz polityczny; żołnierz AK, więziony przez NKWD; po wojnie prezes Klubu Krzywego Koła, od 1980 związany z "Solidarnością", współzałożyciel Unii Pracy, poseł na Sejm, wicemarszałek; współpracownik Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, czasopism społeczno-kulturalnych; zm. 26.01.2004.

23.11.1885
Rozpoczął się proces działaczy Wielkiego Proletariatu; zakończył się 20.12; Ludwik Waryński został skazany na 16 lat katorgi.

23.11.1970
Zm. Alf Prøysen, norweski pisarz, kompozytor, autor nowel, ballad i piosenek, światową sławę przyniósł mu cykl książek dla dzieci o maleńkiej pani Flakonik; ur. 23.07.1914.

23.11.1976
Zm. André Malraux, francuski pisarz i polityk, archeolog i orientalista; (Zdobywcy; Droga królewska; Dola człowiecza; Czasy pogardy; Czasy nadziei; Przemiana bogów; Głowa z obsydianu; Antypamiętniki; Przemijanie a literatura); ur. 03.11.1901.

23.11.1908
Ur. Konrad Jażdżewski, prof. zw., archeolog, badacz pradziejów Polski i Słowiańszczyzny; w l. 1948–1954 kierował wykopaliskami na Starym Mieście w Gdańsku; (Atlas do pradziejów Słowian; Pradzieje Europy Środkowej); zm. 21.04.1985.

23.11.1963
Zm. Zofia Rajczykowska-Wiśniewska, polska pisarka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży; (Adiutanci i generał; Pani na Bałtyku); ur. 02.09.1916.

23.11.1915
Zm. Johannes Trojan, niemiecki pisarz i dziennikarz urodzony w Gdańsku; (Das Wustrower Königsschießen; Zwei Monat Festung; Berliner Bilder; Aus Wald und Heide; Aus Natur und Haus; Aus dem Reich der Flora; Erinnerungen; Fahrten und Wanderungen); ur. 14.08.1837.

23.11.1932
Ur. Hanna Domańska-Lifsches, historyk sztuki, konserwator zabytków, od 1946 r. związana z Sopotem; (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; Żydzi znad Gdańskiej Zatoki; Gdański Zakon Synów Przymierza : dzieje żydowskiego wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie : lata 1899–1938; Opowieści sopockich kamienic; „Eugenia pod Ukoronowanym Lwem” : dzieje wolnomularzy Gdańska i Sopotu XVIII-XXI; Magiczny Sopot; Tajemniczy Sopot; Sopockie rozmaitości); zm. 10.09.2009.
O Bibliotece

 
   
Informacja o naborze na szkolenia w ramach projektu Biblioteka+

Informacja o naborze  na szkolenia w ramach projektu Biblioteka+

 

 

Rozpoczynamy nabór bibliotekarzy na cykl szkoleń w ramach projektu MKiDN Biblioteka+.

W szkoleniach mogą uczestniczyć bibliotekarze z bibliotek  gminnych, miejsko-gminnych oraz z miast liczących do 15 tys. mieszkańców.  Projekt będzie kontynuowany  do roku 2012.  Każdego roku na szkolenia przyjmujemy ok. 1/3 uprawnionych osób.

 

Z każdej biblioteki uprawnionej do udziału w projekcie  zapraszamy na szkolenia  jedną osobę oraz po jednej osobie z każdej filii. Maksymalnie z każdej biblioteki w szkoleniach może  uczestniczyć 5 osób.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg i całodzienne  wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych.

 

Grupy szkoleniowe będą liczyć do 20 osób, w przypadku szkoleń informatycznych 10. Trenerami będą pracownicy wyższych uczelni, trenerzy z firm szkoleniowych, pracownicy WiMBP.

 

Szkolenia będą się odbywały w ośrodkach konferencyjnych na terenie województwa pomorskiego, informatyczne w Gdańsku.  Przewidujemy 2 zjazdy trzydniowe, 2 dwudniowe.

Jeśli biblioteka weźmie udział w szkoleniach, do bibliotekarzy dołączyć może pracownik Urzędu Gminy, wybierając 1 moduł szkolenia np. z zakresu rozwoju osobistych kompetencji.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 26. 10. 2009 roku.  Liczy się kolejność zgłoszenia gdyż liczba osób, które możemy  przeszkolić w 2010 roku jest ograniczona.

Druk zgłoszenia znajduje się  w załączniku jak  również  opis cyklów szkoleniowych ( do wyboru) oraz Regulamin.

 

 Prosimy odsyłać karty zgłoszeń, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem,  zarówno drogą mailową jak i w wersji papierowej pocztą lub fax-em (ze względu na podpis na papierowej formie zgłoszenia).

 

W załączniku znajdują się  proponowane cykle szkoleń, ujęte w 2 pakiety. Prosimy wybrać jeden z nich. W obrębie każdego pakietu są 2 opcje komputerowe. Proszę podkreślić wybraną opcję . Zagadnienia w pakietach ułożone  zostały z myślą o tym, że jeden z nich będzie bardziej odpowiedni dla osoby zarządzającej biblioteką, drugi dla pracownika, jednak  nie trzeba przestrzegać takiego podziału przy wyborze pakietu.

 

Szkolenia rozpoczną się w lutym 2010 roku, pierwsza edycja szkoleń zakończy się w połowie czerwca, następna rozpocznie w połowie września i zakończy w listopadzie 2010 roku.

 

dim@wbpg.org.pl

im@wbpg.org.pl

 

fax 0 58 301 38 18

 

 

 

                  Regulamin szkoleń  w ramach projektu Biblioteka+

 

 

 1. W szkoleniach mogą brać udział bibliotekarze z bibliotek  gminnych, miejsko-gminnych i z miast liczących do 15 tys. mieszkańców.
 2. Biblioteki, które nie są zorganizowane w formie instytucji kultury nie są uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach (biblioteka połączona z Ośrodkiem Kultury, który jest zorganizowany w formie instytucji kultury, może brać udział w projekcie).
 3. Z każdej biblioteki udział w szkoleniach może brać 1 osoba z biblioteki głównej i po jednej osobie z każdej filii, jednak maksymalnie 5 osób.
 4.  W szkoleniach może wziąć udział   także jeden przedstawiciel samorządu, pod warunkiem jednak, że do szkoleń zgłosiła się biblioteka z danej gminy. Przedstawiciel samorządu wybiera sobie jeden z proponowanych modułów.
 5. W przypadku bibliotek połączonych z GOK, pracownicy ośrodków kultury nie są objęci grantem, a wyłącznie bibliotekarze.
 6. Cykl szkoleń trwa 10 dni, każdy uczestnik musi przejść pełen cykl szkoleniowy.
 7. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy otrzymują certyfikat.
 8. W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnik może otrzymać certyfikat, pod warunkiem,  że nieobecność ta nie przekroczy 20 %  czasu trwania  cyklu szkoleń, czyli 2 dni. W takim przypadku osoba szkoląca się może  otrzymać do przygotowania zadanie domowe.
 9. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z udziału w szkoleniach, należy taki fakt zgłosić 30 dni przed rozpoczęciem 1 dnia szkoleń.
 10. Po każdym module przeprowadzona zostanie ewaluacja ( anonimowa ankieta)
 11. Zapewniamy wszystkim osobom przyjętym do projektu szkoleniowego bezpłatne materiały szkoleniowe, noclegi i całodzienne wyżywienie.
 12. Zwrot kosztów dojazdu będzie się odbywał na podstawie faktury, którą biblioteka biorąca udział w szkoleniach obciąży WiMBP  po zakończeniu cyklu szkolenia. Kwota, którą biblioteka może uzyskać tytułem zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia  musi być zgodna z kosztami dojazdu środkami komunikacji publicznej.

CYKLE SZKOLENIOWE DLA BIBLIOTEKARZY W RAMACH PROGRAMU „BIBLIOTEKA+”

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA CYKL SZKOLENIOWY DLA BIBLIOTEKARZY W RAMACH PROGRAMU „BIBLIOTEKA+”

 

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1520983     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768