Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
22.01.1905
Wojska carskie dokonały masakry uczestników pokojowej manifestacji w Petersburgu, tzw. „krwawa niedziela”, początek rewolucji lutowej.

22.01.1945
Zdobycie Olsztyna przez wojska radzieckie.

22.01.1788
Ur. George Gordon Byron (zm. 1824), angielski poeta, wskutek ostracyzmu towarzyskiego zmuszony w 1816 r. do opuszczenia kraju; wywarł silny wpływ na ukształtowanie się stylu literatury romantycznej; nadał wzorcowy kształt powieści poetyckiej i poematowi dygresyjnemu, rozwinął formę dramatu poetyckiego; jego życie i twórczość stały się przedmiotem legendy; (Wędrówki Childe Harolda; Korsarz; Giaur; Melodie hebrajskie; Kain).

22.01.1883
Ur. Jerzy Bandrowski (zm. 1940), polski powieściopisarz, poeta, tłumacz, publicysta, autor opowiadań, reportaży powieści o tematyce morskiej; (Na polskiej fali; Zolojka; Sosenka z wydm).

22.01.1993
Zm. Kōbō Abe, właśc. Abe Kimifusa, japoński prozaik, dramaturg, scenarzysta i eseista; (Kobieta z wydm; Czwarta epoka; Schadzka; Mężczyzna, który przemienia się w pałkę; To ja jestem duchem); ur. 7.03.1924.

22.01.1921
Ur. Krzysztof Kamil Baczyński, (zg. 1944), poeta, uczestnik Powstania Warszawskiego; (Zamknięty echem; Arkusz poetycki; Śpiew z pożogi).

22.01.1849
Ur. Johan August Strindberg, szwedzki pisarz, mistrz dramatu naturalistycznego, prekursor dramatu ekspresjonistycznego; (Dzieje małżeńskie; Ojciec; Panna Julia; Taniec śmierci; Do Damaszku; Gra snów; Spowiedź szaleńca; polskie wybory: Wybór dramatów; Wybór nowel; Dramaty królewskie; Dramaty liryczne; Sztuki kameralne; Listy miłosne i nienawistne); zm. 14.05.1912.

22.01.1909
Ur. Adolf Rudnicki, prozaik, eseista; (Epoka pieców; Niebieskie kartki; Krakowskie Przedmieście pełne deserów); zm. 14.11.1990. Niektóre źródła podają datę ur. 19.02.1912.

22.01.1840
Ur. Wincenty Rapacki, polski powieściopisarz i dramaturg; (dramaty: Wit Stwosz; Bogusławski i jego scena; Odsiecz Wiednia; powieści: Grzechy królewskie; Hanza; Trefniś: nowele, obrazki i szkice; Sto lat sceny polskiej w Warszawie); zm. 12.01.1924.

22.01.1907
Ur. Kazimierz Łomniewski, geograf, prof. nadzw., od 1949 r. wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, od 1970 r. Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel Instytutu Oceanografii; (Oceanografia fizyczna; współautor monografii Morze Bałtyckie); zm. 26.12.1978.

22.01.1227
Książę gdański Świętopełk przekazał dominikanom, sprowadzonym do Gdańska z Krakowa, kościół św. Mikołaja [w/g kroniki przeora kartuskiego Jerzego Schwengela z 1749 r.].

22.01.1997
Zarejestrowany został Instytut Kaszubski z siedzibą w Gdańsku; pierwszym prezesem został prof. zw. Józef Borzyszkowski.
O Bibliotece

 
   
WYNIK PRZETARGU ZP/PN/7/2008

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU   PRZETARGU ZP/PN/7/2008

 

              Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r./   Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  im. Josepha Conrada Korzeniowskiego

w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 uprzejmie informuje, że  postępowanie o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO -   ZP/PN/7/2008 na DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, AKCESORIOW KOMPUTEROWYCH A TAKŻE LICENCJI OPROGAMOWANIA BIBLIOTECZNEGO – w ramach realizacji Projektu MKiDN – Mecenat 2008 oraz w ramach wydatkowania własnych środków budżetowych z roku 2008.   zostało rozstrzygnięte.

 

Do przetargu przystąpiły dwie  firmy: Złożono 2 ważne oferty po 1 na każdą część zamówienia.

Wykluczono z postępowania 0 wykonawców, odrzucono 0 ofert.

 

Oferta Nr 1

DC S. A

Grupa Computer Plus

81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2

Część A

Cena oferty

253.041,92 zł netto

308.711,17 zł brutto

Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium „cena”

Oferta Nr 2

MOL Sp. z oo

Ul. Hryniewieckiego 10

81-340 Gdynia

Część B.

Cena oferty

114.280,00 zł netto

139.421,60 zł brutto

Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium „cena

 

 

Najkorzystniejszą ofertę w część zamówienia A złożyła firma: DC S.A, Grupa Computer Plus, 81-537 Gdynia ul. Łużycka 2

Cena oferty: 308.711,17 zł brutto

 

Najkorzystniejszą ofertę w część zamówienia B złożyła firma: MOL Sp. z oo, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10

Cena oferty: 139.421,60 zł brutto

 

 

U z a s a d n i e n i e :

Oferty spełniają wszystkie wymagania formalno prawne, tj. są zgodne z ustawą z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , ich treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny, zostały złożone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania, nie zawierają omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 ani błędów w obliczeniu ceny, nie są nieważne na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Gdańsk, dnia 23 lipca 2008 r.

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1522538     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768