Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
19.12.1910
Ur. Jean Genet, francuski powieściopisarz i dramaturg, publicysta; (Cud róży; Pokojówki; Ścisły nadzór; Dziennik złodzieja); zm. 13.04.1986.

19.12.2004
Zm. Renata Tebaldi, włoska śpiewaczka operowa, związana głównie z La Scalą; występowała na najsłynniejszych scenach świata, jej kreacje, głównie bohaterki Verdiego i Pucciniego, przeszły do historii opery; w 1975 występowała w Filharmonii Narodowej w Warszawie; ur. 1.02.1922.

19.12.1917
Ur. Stanisław Biskupski, polski prozaik i dziennikarz, od czerwca 1944 r. zmobilizowany do 1 Armii WP pełnił funkcję korespondenta frontowego pisma „Zwyciężymy”; w 1945 r. skierowany do Gdyni w celu zorganizowania prasy polskiej na Wybrzeżu; od 1950 r. w Warszawie; kierownik wydawnictw morskich, sportowych i lotniczych w Wydaw. MON; od 1956 kierownik serii wydawniczych: Żółty Tygrys, Sensacje XX Wieku, Labirynt; (powieści: Pawilon-S; ORP „Orzeł” zaginął; Chłopcy z ostrowieckich lasów; Na kursie „Bismarck”; Archipelag wysp pływających; Boso wśród gwiazd); zm. 16.09.2007.

19.12.1906
Ur. Stanisław Rospond (zm. 1982), językoznawca, polonista, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski); zajmował się onomastyką, historią języka polskiego; (Studia nad językiem polskim XVI wieku; Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej; Kościół w dziejach języka polskiego).

19.12.2006
Zm. Danuta Rinn (ur. 1936), polska piosenkarka; (piosenka: Gdzie ci mężczyźni).

19.12.1868
Ur. Eleanor Porter, amerykańska pisarka; (Polyanna); zm. 21.05.1920.

19.12.1954
Zm. Ludwik Solski, właśc. Ludwik Napoleon Sosnowski, aktor, reżyser; (wybitne role teatralne: m.in. Stary Wiarus w Warszawiance S. Wyspiańskiego; tytułowa w Judaszu z Kariothu K. H. Rostworowskiego; tytułowa w Panu Jowialskim A. Fredry); ur. 20.01.1855.

19.12.1935
Ur. Ewa Przybylska, prozaik, nauczycielka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży; (W Dolinie Klonowego Liścia; Dzień kolibra; Dotyk motyla; Ptasi instynkt; Zapach wiatru).
O Bibliotece

 
   
WYNIK PRZETARGU ZP/PN/7/2008

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU   PRZETARGU ZP/PN/7/2008

 

              Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r./   Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  im. Josepha Conrada Korzeniowskiego

w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 uprzejmie informuje, że  postępowanie o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO -   ZP/PN/7/2008 na DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, AKCESORIOW KOMPUTEROWYCH A TAKŻE LICENCJI OPROGAMOWANIA BIBLIOTECZNEGO – w ramach realizacji Projektu MKiDN – Mecenat 2008 oraz w ramach wydatkowania własnych środków budżetowych z roku 2008.   zostało rozstrzygnięte.

 

Do przetargu przystąpiły dwie  firmy: Złożono 2 ważne oferty po 1 na każdą część zamówienia.

Wykluczono z postępowania 0 wykonawców, odrzucono 0 ofert.

 

Oferta Nr 1

DC S. A

Grupa Computer Plus

81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2

Część A

Cena oferty

253.041,92 zł netto

308.711,17 zł brutto

Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium „cena”

Oferta Nr 2

MOL Sp. z oo

Ul. Hryniewieckiego 10

81-340 Gdynia

Część B.

Cena oferty

114.280,00 zł netto

139.421,60 zł brutto

Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium „cena

 

 

Najkorzystniejszą ofertę w część zamówienia A złożyła firma: DC S.A, Grupa Computer Plus, 81-537 Gdynia ul. Łużycka 2

Cena oferty: 308.711,17 zł brutto

 

Najkorzystniejszą ofertę w część zamówienia B złożyła firma: MOL Sp. z oo, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10

Cena oferty: 139.421,60 zł brutto

 

 

U z a s a d n i e n i e :

Oferty spełniają wszystkie wymagania formalno prawne, tj. są zgodne z ustawą z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , ich treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny, zostały złożone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania, nie zawierają omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 ani błędów w obliczeniu ceny, nie są nieważne na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Gdańsk, dnia 23 lipca 2008 r.

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1535951     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768