Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
20.04.1905
Ur. Hanna Januszewska, autorka książek dla dzieci i młodzieży; (Siwa gąska, siwa; Farfurkowa bajka; Pyza na polskich dróżkach; Bajki o czterech wiatrach); zm. 18.07.1980.

20.04.1910
Ur. Jan Dobraczyński, polski powieściopisarz, publicysta, współautor scenariuszy filmowych; (Najeźdźcy; Niezwyciężona Armada; Listy Nikodema; Cień Ojca); zm. 5.03.1994.

20.04.1945
Zm. Wacław Sieroszewski, polski pisarz, etnograf, zesłaniec, podróżnik, żołnierz; (Dwanaście lat w kraju Jakutów; Na kresach lasów; Dno nędzy; Dary wiatru północnego; Ucieczka); ur. 24.08.1858.

20.04.1807
Ur. Wincenty Pol (zm. 1872), poeta, uczestnik powstania listopadowego, styczniowego i Wiosny Ludów; współpracował z gen. Józefem Bemem w organizowaniu wychodźstwa; prof. geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim; (Pieśni Janusza; Historia szewca Jana Kilińskiego...; Pieśń o ziemi naszej; Obrazy z życia i podróży; Wypadki JPana Benedykta Winnickiego w podróży.., Pamiętniki JPana Winnickiego: Senatorska zgoda; Sejmik jenerał województwa ruskiego odprawiony 1766 r. w Sądowej Wiszni; Wit Stwosz; Rok myśliwca; Pamiętniki).

20.04.1986
Zm. Aleksiej N. Arbuzow, rosyjski dramaturg; (Opowieści starego Arbatu; Tania); ur. 26.05.1908.

20.04.1830
Zm. Jean George Haffner, Alzatczyk, lekarz w armii Napoleona; założyciel kąpieliska w Sopocie, z własnych funduszy wybudował zakład kąpielowy, dom kuracyjny, molo, założył park i urządził punkt widokowy; opracował regulamin kąpieliska oraz wskazówki lekarskie dla kuracjuszy; założył także kąpielisko w Brzeźnie; ur. 20.09.1775.

20.04.2007
Zm. Klemens Gniech, inż., dyrektor Stoczni Gdańskiej w Sierpniu ’80, odwołany po wprowadzeniu stanu wojennego; w l. 80. wyemigrował do Niemiec, gdzie pracował jako ekspert stoczniowy; ur. 14.12.1933.

20.04.1919
W hali sportowej „Ujeżdżalnia” (obecnie budynek Opery Bałtyckiej) w Gdańsku odbył się wiec ludności polskiej, którego uczestnicy domagali się powrotu Gdańska i Prus Królewskich do Polski.
O Bibliotece

 
   
Wynik przetargu ZP/PN/9/2008

Gdańsk, dnia 2008.10.16

 

 

 

                                                                          

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

ZP/PN/9/2008

  

                                                                                 

                   Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /tekst jednolity Dz. U. Nr 223  z 2007 r., poz. 1655.z póz. zm./ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 uprzejmie informuje, że  postępowanie o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – ZP/PN/9/2008 -ROBOTY BUDOWLANE / IV ETAP/ , ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ I PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PARTERU W BUDYNKU GŁÓWNYM WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU, TARG RAKOWY 5/6 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE tj: DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH I WIESZAKÓW O KONSTRUKCJI STALOWEJ , WYKONANIE OZNAKOWANIA PRZY WINDZIE, OZNAKOWANIA HOLU, GABLOTY NA KLUCZE, RAM WYSTAWIENNICZYCH, WYKONANIE REPREZENTACYJNEGO NAPISU NAD WEJSCIEM GLOWNYM ORAZ SZYLDÓW ZEWNĘTRZNYCH zostało rozstrzygnięte.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła n/wym firma tj. :

 

Mr. Bloom Sp. z oo

ul. Grunwaldzka 22/5

81-758 Sopot

Cena oferty brutto: 334.999,8 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Na przetarg wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne, jest zgodna z ustawą, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała maksymalną możliwą ilość punktów tj. 100 pkt. w kryterium ceny, które zgodnie

z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia było jedynym kryterium oceny ofert.

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1528163     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768