Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
19.12.1910
Ur. Jean Genet, francuski powieściopisarz i dramaturg, publicysta; (Cud róży; Pokojówki; Ścisły nadzór; Dziennik złodzieja); zm. 13.04.1986.

19.12.2004
Zm. Renata Tebaldi, włoska śpiewaczka operowa, związana głównie z La Scalą; występowała na najsłynniejszych scenach świata, jej kreacje, głównie bohaterki Verdiego i Pucciniego, przeszły do historii opery; w 1975 występowała w Filharmonii Narodowej w Warszawie; ur. 1.02.1922.

19.12.1917
Ur. Stanisław Biskupski, polski prozaik i dziennikarz, od czerwca 1944 r. zmobilizowany do 1 Armii WP pełnił funkcję korespondenta frontowego pisma „Zwyciężymy”; w 1945 r. skierowany do Gdyni w celu zorganizowania prasy polskiej na Wybrzeżu; od 1950 r. w Warszawie; kierownik wydawnictw morskich, sportowych i lotniczych w Wydaw. MON; od 1956 kierownik serii wydawniczych: Żółty Tygrys, Sensacje XX Wieku, Labirynt; (powieści: Pawilon-S; ORP „Orzeł” zaginął; Chłopcy z ostrowieckich lasów; Na kursie „Bismarck”; Archipelag wysp pływających; Boso wśród gwiazd); zm. 16.09.2007.

19.12.1906
Ur. Stanisław Rospond (zm. 1982), językoznawca, polonista, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski); zajmował się onomastyką, historią języka polskiego; (Studia nad językiem polskim XVI wieku; Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej; Kościół w dziejach języka polskiego).

19.12.2006
Zm. Danuta Rinn (ur. 1936), polska piosenkarka; (piosenka: Gdzie ci mężczyźni).

19.12.1868
Ur. Eleanor Porter, amerykańska pisarka; (Polyanna); zm. 21.05.1920.

19.12.1954
Zm. Ludwik Solski, właśc. Ludwik Napoleon Sosnowski, aktor, reżyser; (wybitne role teatralne: m.in. Stary Wiarus w Warszawiance S. Wyspiańskiego; tytułowa w Judaszu z Kariothu K. H. Rostworowskiego; tytułowa w Panu Jowialskim A. Fredry); ur. 20.01.1855.

19.12.1935
Ur. Ewa Przybylska, prozaik, nauczycielka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży; (W Dolinie Klonowego Liścia; Dzień kolibra; Dotyk motyla; Ptasi instynkt; Zapach wiatru).
O Bibliotece

 
   
Pytania do SIWZ ZP/PN/6/2009

Pytania  do  SIWZ ZP/PN/6/2009

Przetarg  nieograniczony  ZP/PN/6/2009

Świadczenie  usług  dostępu  do  internetu

 

 

 

 

Gdańsk,2009.08.11

 

 

 

Dotyczy: zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/PN/6/2009.

 

 

W odpowiedzi na dwa pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego ZP/PN/6/2009 Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6 udziela na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) następujących odpowiedzi.

 

Treść zapytań dotyczących SIWZ.

Pytanie 1. „1. W punkcie III podpunkt 1 Zamawiający napisał:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”

Natomiast w dalszej części zamawiający napisał (podpunkt 1 str. 5):

„Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania) dopuszczając tym samym możliwość składania ofert częściowych (wykonawca może złożyć ofertę na część A lub B albo też na obie części A i B – ocena ofert na część A i na część B jest dokonywana osobno”.”

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 257766 – 2009; data zamieszczenia 29.07.2009 oraz na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się następujący zapis „II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.” Ponadto w rozdziale III SIWZ Opis odpowiednich części zamówienia na str. 5 znajduje się cytowany przez Wykonawcę zapis „Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania) dopuszczając tym samym możliwość składania ofert częściowych”. Ponadto z załączników do SIWZ nr 2 A oraz nr 2 B wynika możliwość składania ofert częściowych.

Istotnie w treści SIWZ w Rozdziale III pkt 1 znalazł się błąd.

Na podstawie art. 38 ust. 4 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale III pkt 1. Otrzymuje on brzmienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Pytanie 2. „W tabeli 1 (str. 6) Zamawiający napisał:

„interfejs przyłączeniowy Fast Ethernet 100BaseT zgodny z normą IEEE 802.3u”

Natomiast w Umowie (str. 17) Zamawiający napisał:

„zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 10BaseT u zamawiającego”’.

 

Odpowiedź 2. Zamawiający wymaga interfejs 100BaseT.

Na podstawie art. 38 ust. 4 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 Umowa nr ZP/PN/6/2009 § 1 ust. 1 w sformułowaniu „zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 10BaseT u Zamawiającego”. Otrzymuje on brzmienie:

zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 100BaseT u Zamawiającego.

 

Zatwierdzam

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1535966     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768