Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
20.06.1930
Ur. Magdalena Abakanowicz, rzeźbiarka, artystka tkaczka, malarka, twórczyni rzeźb z tkanin, tzw. abakany; wystawiała w najbardziej prestiżowych galeriach świata; (Figury; Głowy; Tłumy; Embriologia; Katharsis; Przestrzeń Smoka; Gry wojenne).

20.06.1819
Ur. Jacques Offenbach, francuski kompozytor pochodzenia niemieckiego, twórca operetki francuskiej; (Orfeusz w piekle; Piękna Helena; Życie paryskie; Wielka księżna Gerolstein; Opowieści Hoffmanna); zm. 5.10.1880.

20.06.1989
Zm. George Bidwell, pisarz urodzony w Anglii, tworzący od 1945 w Polsce; (Golibroda króla Hiszpanii; Pod piracką flagą; My z łaski Bożej król Anglii; Korsarz admirałem; Najcenniejszy klejnot); ur. 3.05.1905.

20.06.2008
Zm. Piotr Łazarkiewicz, polski reżyser, scenarzysta, producent, krytyk, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej; (filmy dokumentalne: Mantra; Kontrapunkt; Fala; Wielka woda; filmy fabularne: Kocham kino; W środku Europy; Odjazd; Pora na czarownice; serial tv: Samo niebo); ur. 13.03.1954.

20.06.1931
Ur. Urszula Kozioł, poetka, powieściopisarka, dramatopisarka; (W rytmie korzeni; Biało i duszno; Król malowany; Z poczekalni (wybór felietonów) oraz Osobnego sny i przypowieści; Trzy światy; Noli me tangere; Postoje słowa; Stany nieoczywistości; Supliki; Horrendum; Fuga 1955-2010).

20.06.1994
Zm. Jerzy Stankiewicz, prof. Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej; zaangażowany w odbudowę zabytków Gdańska ze zniszczeń wojennych, autor cennych prac z historii budownictwa, fortyfikacji i zabytków Gdańska; (współautor Gdańsk rozwój urbanistyczny i architektoniczny - oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-Gdynia; rozdz. poświęcone architekturze i urbanistyce w wielotomowej Historii Gdańska pod redakcją Edmunda Cieślaka); ur. 11.11.1923.

20.06.1910
Ur. Kazimierz Kubik, pedagog, historyk oświaty, współorganizator i prof. zw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, od 1970 Uniwersytetu Gdańskiego, działacz społeczny; (Polska szkoła prywatna w dawnym Gdańsku; Historia szkolnictwa morskiego w Polsce; Trzy wieki nauki gdańskiej); zm. 19.06.1986.

20.06.1912
W Gdańsku rozpoczął się I zjazd kaszubski; przybyło 50 delegatów z Kaszub i innych regionów Polski; pod zarzutem separatyzmu nie doszło do utworzenia Towarzystwa Młodokszubów.
O Bibliotece

 
   
Pytania do SIWZ ZP/PN/6/2009

Pytania  do  SIWZ ZP/PN/6/2009

Przetarg  nieograniczony  ZP/PN/6/2009

Świadczenie  usług  dostępu  do  internetu

 

 

 

 

Gdańsk,2009.08.11

 

 

 

Dotyczy: zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/PN/6/2009.

 

 

W odpowiedzi na dwa pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego ZP/PN/6/2009 Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6 udziela na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) następujących odpowiedzi.

 

Treść zapytań dotyczących SIWZ.

Pytanie 1. „1. W punkcie III podpunkt 1 Zamawiający napisał:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”

Natomiast w dalszej części zamawiający napisał (podpunkt 1 str. 5):

„Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania) dopuszczając tym samym możliwość składania ofert częściowych (wykonawca może złożyć ofertę na część A lub B albo też na obie części A i B – ocena ofert na część A i na część B jest dokonywana osobno”.”

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 257766 – 2009; data zamieszczenia 29.07.2009 oraz na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się następujący zapis „II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.” Ponadto w rozdziale III SIWZ Opis odpowiednich części zamówienia na str. 5 znajduje się cytowany przez Wykonawcę zapis „Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania) dopuszczając tym samym możliwość składania ofert częściowych”. Ponadto z załączników do SIWZ nr 2 A oraz nr 2 B wynika możliwość składania ofert częściowych.

Istotnie w treści SIWZ w Rozdziale III pkt 1 znalazł się błąd.

Na podstawie art. 38 ust. 4 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale III pkt 1. Otrzymuje on brzmienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Pytanie 2. „W tabeli 1 (str. 6) Zamawiający napisał:

„interfejs przyłączeniowy Fast Ethernet 100BaseT zgodny z normą IEEE 802.3u”

Natomiast w Umowie (str. 17) Zamawiający napisał:

„zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 10BaseT u zamawiającego”’.

 

Odpowiedź 2. Zamawiający wymaga interfejs 100BaseT.

Na podstawie art. 38 ust. 4 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 Umowa nr ZP/PN/6/2009 § 1 ust. 1 w sformułowaniu „zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 10BaseT u Zamawiającego”. Otrzymuje on brzmienie:

zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 100BaseT u Zamawiającego.

 

Zatwierdzam

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1530197     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768