Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 
Katalogi
 OnLine
Zasoby
 Cyfrowe

Słownik
  pisarzy
   Wybrzeża

Pomorska Sieć
  Informacji
   Regionalnej

  
Aktualności

Kalendarium
17.10.2005
Zm. Ludmiła Marjańska (ur. 1923), poetka, tłumaczka literatury angielskiej; (Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny).

17.10.1915
Ur. Arthur Miller, amerykański dramatopisarz, autor powieści, nowel, słuchowisk i scenariuszy filmowych; (Śmierć komiwojażera; Czarownice z Salem; Po upadku; autobiografia: Zakręty czasu).

17.10.1975
Zm. Jerzy Braun (ur. 1901), poeta, prozaik, publicysta, filozof; w czasie wojny w AK, uczestnik powstania warszawskiego, Delegat Rządu RP na Kraj, w 1948 skazany na dożywocie za działalność niepodległościową, zrehabilitowany w 1956, od 1965 w Rzymie; (poezje: m.in. Najazd Centaurów; Tancerz otchłani; Patos przemijania; Oddech planety; powieści: Kiedy księżyc umiera; Cień Parakleta; rozprawy: m.in. Hoene-Wroński a Polska współczesna; Kultura polska na bezdrożach; Metafizyka pracy i życia; pieśni harcerskie: m.in. Płonie ognisko i szumią knieje...).

17.10.1992
Została uchwalona Ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, tzw. Mała konstytucja; weszła w życie 8 grudnia.

17.10.1848
Ur. Wiktor Gomulicki, polski poeta, nowelista, powieściopisarz, krytyk literacki, felietonista i tłumacz; (Ilustrowany przewodnik po Warszawie ozdobiony planem miasta...; Niedziele Romcia; Pieśń o Gdańsku; Miecz i łokieć; Wybór nowel; Opowiadania o Starej Warszawie; Wspomnienia niebieskiego mundurka; Pokłosie : wybór nowel, opowiadań i szkiców); zm. 14.02.1919.

17.10.1849
Zm. Fryderyk Chopin, najsłynniejszy polski kompozytor i pianista; ur. 22.02. lub 1.03.1810.

17.10.1909
Ur. Juliusz Wiktor Gomulicki, polski historyk literatury polskiej, eseista, varsavianista i edytor, badacz poezji polskiego oświecenia i twórczości C.K. Norwida; syn pisarza Wiktora Gomulickiego; (pierwsze pełne krytyczne wydanie Pism wszystkich C.K. Norwida w 11 tomach; szkice: Zygzakiem; Aleje czarów: spacery, sylwety, zagadki i zwierzenia literackie; antologie: Księga wierszy polskich XIX wieku; Cztery wieki poezji o Warszawie); zm. 8.07.2006.

17.10.1901
Zm. Michał Bałucki, komediopisarz, prozaik, poeta i publicysta, autor wiersza Dla chleba, znanego pt. Góralu, czy ci nie żal; (komedie: Radcy pana radcy; Dom otwarty; Grube ryby; powieść Pan burmistrz z Pipidówki); ur. 29.09.1837.

17.10.1906
Ur. Witold Kledzik, urzędnik Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Wolnym Mieście Gdańsku, działacz Polonii gdańskiej, biograf kolejarzy polskich w WMG, przewodnik wycieczek; po wojnie brał udział w organizowaniu kolejnictwa w Gdańsku; (Opactwo cystersów w Oliwie); zm. 07.11.1988.
O Bibliotece

 
   
Pytania do SIWZ ZP/PN/6/2009

Pytania  do  SIWZ ZP/PN/6/2009

Przetarg  nieograniczony  ZP/PN/6/2009

Świadczenie  usług  dostępu  do  internetu

 

 

 

 

Gdańsk,2009.08.11

 

 

 

Dotyczy: zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/PN/6/2009.

 

 

W odpowiedzi na dwa pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego ZP/PN/6/2009 Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 80-806 Gdańsk ul. Targ Rakowy 5/6 udziela na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) następujących odpowiedzi.

 

Treść zapytań dotyczących SIWZ.

Pytanie 1. „1. W punkcie III podpunkt 1 Zamawiający napisał:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”

Natomiast w dalszej części zamawiający napisał (podpunkt 1 str. 5):

„Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania) dopuszczając tym samym możliwość składania ofert częściowych (wykonawca może złożyć ofertę na część A lub B albo też na obie części A i B – ocena ofert na część A i na część B jest dokonywana osobno”.”

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 257766 – 2009; data zamieszczenia 29.07.2009 oraz na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się następujący zapis „II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.” Ponadto w rozdziale III SIWZ Opis odpowiednich części zamówienia na str. 5 znajduje się cytowany przez Wykonawcę zapis „Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania) dopuszczając tym samym możliwość składania ofert częściowych”. Ponadto z załączników do SIWZ nr 2 A oraz nr 2 B wynika możliwość składania ofert częściowych.

Istotnie w treści SIWZ w Rozdziale III pkt 1 znalazł się błąd.

Na podstawie art. 38 ust. 4 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale III pkt 1. Otrzymuje on brzmienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Pytanie 2. „W tabeli 1 (str. 6) Zamawiający napisał:

„interfejs przyłączeniowy Fast Ethernet 100BaseT zgodny z normą IEEE 802.3u”

Natomiast w Umowie (str. 17) Zamawiający napisał:

„zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 10BaseT u zamawiającego”’.

 

Odpowiedź 2. Zamawiający wymaga interfejs 100BaseT.

Na podstawie art. 38 ust. 4 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 Umowa nr ZP/PN/6/2009 § 1 ust. 1 w sformułowaniu „zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 10BaseT u Zamawiającego”. Otrzymuje on brzmienie:

zakończeniem łącza gniazdem RJ-45 Ethernet 100BaseT u Zamawiającego.

 

Zatwierdzam

 

Dodatki

Wokół Biblioteki

Liczba odwiedzin: 1534111     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768