Jesteś tutaj

Działy

Działy

Dział Promocji, Marketingu i Public Relations
p.o. Kierownika: Marcin Haftkowski
E: marcin_haftkowski@wbpg.org.pl
T: 58 301 07 22, 58 301 48 11 w. 228, 236, 224, 221

Dział Administracji
Kierownik: Piotr Rydzyński
E: administracja@wbpg.org.pl
T: 58 301 92 52, 58 301 48 11 w. 214

Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa: Michalina Kwiatkowska
E: michalina_kwiatkowska@wbpg.org.pl
T: 58 320 28 74, 58 301 48 11 w. 211, 217, 218

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik: Monika Zielińska
E: kadry@wbpg.org.pl
T: 58 301 87 11, 58 301 48 11 w. 233

Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy
Kierownik: Monika Górecka
E: im@wbpg.org.pl
T: 58 301 38 18, 58 301 48 11 w. 239

Dział Organizacji Sieci Miejskiej
Kierownik: Anna Marszalec
E:  anna_marszalec@wbpg.org.pl
T: 58 301 44 85 , 58 301 48 11 w. 219, 230, 237

Dział Regionalny
Kierownik: Iwona Joć-Adamkowicz
E: prac_regionalna@wbpg.org.pl  
T: 58 301 48 11 w. 227, 210

Dział Gromadzenia Zbiorów
Kierownik: Grażyna Boczarow
E: dz_gromadzenia@wbpg.org.pl
T: 58 301 68 13, 58 301 48 11 w. 205, 207

Dział Opracowania Zbiorów
Kierownik: Zofia Soliwodzka
E: dz_opracowania@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 204

Biblioteka Składowa
Kierownik: Anna Krawiec
E: skladowa@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 223

Administrator Sieci Komputerowej 
Oskar Życki 
E: oskar_zycki@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 203

Bibliotekarz Systemowy
Teresa Radziszewska
E: opracpd@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 247;  58 305 61 64
M: 782 746 031 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Jarosław Balcewicz
E: jaroslaw_balcewicz@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 206

Specjalista ds. BHP, Specjalista ds. P.Poż
Marian Welenc
E: marian_welenc@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 215

Specjalista ds. obrony cywilnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Mariusz Jaszewski
E: mariusz_jaszewski@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 229

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wojciech Piasecki
E: wojciech_piasecki@wbpg.org.pl
T: 58 301 48 11 w. 215