Jesteś tutaj

Jak zapisać się do biblioteki?

Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zostać czytelnikiem WiMBP w Gdańsku należy odwiedzić którąkolwiek z naszych filii i dopełnić następujących formalności: 

– zapoznać się szczegółowo z regulaminem dla czytelników
– okazać dowód osobisty, 
– wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu - za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny 
– zapłacić 1 zł za wydanie karty bibliotecznej, będącej jednocześnie Metropolitalną Kartą do Kultury - jest to opłata jednorazowa, pobierana wyłącznie przy zakładaniu nowej karty.
Metropolitalna Karta do Kultury upoważnia do korzystania ze wszystkich bibliotek publicznych w Gdańsku i daje możliwość korzystania ze zniżek u Partnerów programu.